основи композиції


Previous Entry Share Next Entry
Крапка:
kompoza
Крапка в літературі:
В літературі крапка є моментом тиші, закінчення і відокремлення змісту.
Крапка, як першоелемент:

Крапку можна вважати початком всіх видів форм в композиції,  якщо сприймати її, як початок твору. Крапка, як перший дотик олівця до рисунку, різця до скульптури, пензля до полотна і тд. В. Кандінский говорить, що крапка «запліднює площину».


« Точка – это результат первого столкновения [художественного] орудия с материальной плоскостью, с грунтом. Такой основной плоскостью могут являться бумага, дерево, холст, штукатурка, металл и т.д. Орудием может быть карандаш, резец, кисть, игла и т.д. В этом столкновении основная плоскость оплодотворяется.»
В. Кандінський

Крапку, як першоелемент непогано ілюструє піксель. Піксель може стати частиною любої форми, а може стати основним елементом в піксельній графіці. При збільшенн жі піксельної графіки, або при розглядання її без контексту піксель може стати плямою квадратної форми.


Крапка, як самостійний елемент:

Крапка не обов'язково повинна сприйматися тільки як «сперматозоїд» для початку житття композиції. Вона може бути самостійним елементом композиції і мати свої індивідуальні якості, як повноцінний елемент.


Розміри крапки:

Говорити про крапку, як про самостійний елемент можна лише розуміючи її розмір. Інакше крапка може стати плямою і отримати інші харктеристики. Було би дивно вичисляти конкретні величини або формули для мінімального і максимального розміру крапки. В абстракному світі ми можемо оперувати лише співвідношенням величин.


Тому ми мусимо співвідносити розміри крапки з розмірами площини, на якій вона знаходиться і з розмірами інших елементів поряд з нею. Ці співвідношення проводяться інтуїтивно. 
Коли крапка втрачає свої властивості і набуває нових вона перестає бути крапкою.
Властивості крапки:
- Крапка - максимально стиснута форма.
- Крапка сфокусована всередину себе. 

 

Таким чином її динамізм є чисто внутрішним і направленний всередину себе. По  статичності крапку можна віднести до групи максимально статичних форм. Навіть якщо її форма є круглою, крапка більш статична, ніж коло.
-Крапка може бути довільної форми, але форма мінімально впливає на її властивості. Якщо, наприклад, від форми лінії або плями їх характер дуже сильно змінюється, то крапка має такі сильні властивості і такий мінімальний розмір, що вона піддає їх лише невеличким корективам. 
- Крапка сприймається людським оком майже моментально. Тому можна сказати, що вона найбільш лаконічна часова одиниця композиції
Кількість:

Характеристики крапки дуже сильно посилюються від її кількості. Наприклад дві крапки будуть не лиша додавати свої характеристики, а нести свої характеристики окремо плюс сумму характеристик. Чим крапок більше, тим більшим буде їх вплив.
Ритм:
Поняття ритму я буду розглядати пізніше, але можна сказати, що крапка є дуже важливою частиною ритму.
Крапка і фактура:
Фактурою називають взаємозв'язок елементів між собою і між площиною. Крапка може стати частиною фактури. При цьому вона може знаходитися в рапорті (рапорт-повторення елементів з однаковим ритмом), так і в хаотичному русі. 

Крапка і графічні техніки: 
Важливим елементом багатьох станкових графічних технік є крапка. Це офорт, літографія, ліногравюра, дереворит, шовкографія. Вигляд крапки залежить від техніки. Більш конкретний опис технік і характеристики елементів можна буде знайти під тегом "станкові графічні техніки".

?

Log in